Home / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website CamCaoPhong.Com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website CamCaoPhong.Com. Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website CamCaoPhong.Com;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn;

– Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc liên kết với các website khác

Website CamCaoPhong.Com liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Bạn truy cập các website đó. Bạn phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản người dùng của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Website CamCaoPhong.Com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website chính thức của chúng tôi.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Website CamCaoPhong.Com.com không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

Chỉnh sửa & Bảo mật

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Tài khoản của tôi” vào mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website CamCaoPhong.Com qua mail admin@camcaophong.com để được hỗ trợ.

TẮT QUẢNG CÁO [X]